1 Gezin - 1 Plan in Oost-Vlaanderen


Jammer genoeg moest Kwadrant in februari 2022 de beslissing nemen om geen aanmeldingen meer te aanvaarden. De wachttijd zou teveel oplopen, wat een kwalitatieve begeleiding in de weg staat. Deze aanmeldingsstop geldt zowel voor vroegbegeleiding als voor reguliere begeleiding en GIO (Globale Individuele Ondersteuning). Aanmelden kan opnieuw vanaf maandag 05/09/2022. Meer informatie daarover vindt u terug op onze aanmeldingspagina.

Kwadrant hecht veel belang aan het tijdig en op maat kunnen helpen van gezinnen. Daarom stellen wij graag de werking van 1 Gezin - 1 Plan in Oost-Vlaanderen aan u voor.

De samenwerkingsverbanden van 1 Gezin - 1 Plan werden opgericht met als doel een antwoord te bieden op de lange wachtlijsten en het versnipperde hulpverleningsaanbod in Vlaanderen. Het is vaak een hele zoektocht om gepaste hulp te vinden op het juiste moment, en vaak is het toch nog nét iets anders, onvoldoende of net te intensief.

1 Gezin - 1 Plan vertrekt daarom volledig vanuit jouw vraag in plaats van vanuit het bestaande aanbod. Hulpverleners uit allerlei sectoren en achtergronden leggen hun expertise samen om een traject op maat uit te werken. Er wordt voor jouw gezin één helder plan gemaakt. Zo kan het team snel met jouw vraag aan de slag, soms actief mee handelend, maar soms ook als motiverende kracht in de achtergrond.

Kwadrant is een actieve partner in de drie samenwerkingsverbanden die actief zijn in Oost-Vlaanderen. Enkele medewerkers maken deel uit van deze teams als verbindingsmedewerker.

De verschillende samenwerkingsverbanden en de regio's waarin zij actief zijn, kan je hieronder terugvinden.
Samenwerkingsverband: RTJ De Tafels
Kernpartner: Vrije CLB Archipel vzw
Regioafbakening: ELZ Vlaamse Ardennen, ELZ Panacea, ELZ Regio Aalst, ELZ Dender-Zuid, ELZ Oost-Meetjesland, ELZ West-Meetjesland, ELZ Schelde en Leie
Website:
www.rtjdetafels.be
Samenwerkingsverband: Samen1Plan Gent-Scheldekracht

Kernpartner: TOPunt

Regioafbakening: ELZ Gent, ELZ Scheldekracht
Website:
www.samen1plangent.beSamenwerkingsverband: Krachtgerichte RTJ Waas & Dender

Kernpartner: RWO Waasland vzw

Regioafbakening: ELZ Noord-Oost Waasland, ELZ Zuid-West Waasland, ELZ Dender
Website:
www.krachtgerichtwaasendender.be