Over ons

Ontstaansgeschiedenis

Kwadrant is ontstaan uit de schoot van de Oost-Vlaamse koepelorganisatie MIGES. MIGES staat voor minderjarigen met gedrags- en emotionele stoornissen en is een overlegplatform voor kinderen en jongeren met een GES-problematiek. Vier multifunctionele centra die zetelen in dit overlegplatform hebben zich geëngageerd om Kwadrant te leiden: MFC Sint-Gregorius, MFC Nieuwe Vaart, MFC De Hagewinde en MFC Styrka (voormalig MFC Sint-Jozef).

Wie zijn we?

Kwadrant is een regionale thuisbegeleidingsdienst uit Oost-Vlaanderen voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) gedrags- en/of emotionele stoornis (GES). We zijn gespecialiseerd in deze problematieken. Ons team bestaat uit medewerkers met verschillende opleidingsachtergronden, zoals psychologen, (ortho)pedagogen, sociaal werkers...

Wat doen we?

Wij bieden rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) aan in de vorm van mobiele begeleiding. We komen bij het gezin aan huis en bespreken de opvoedingsvragen met aandacht voor de ruimere context. We zijn erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als thuisbegeleidingsdienst.

Wat is RTH?

RTH houdt in dat er voor deze ondersteuning geen toestemming nodig is van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Er kan rechtstreeks bij onze dienst worden aangemeld. Wel is er een medisch attest nodig of een verslag van een multidisciplinair team passend in de doelgroep GES. Een kind of jongere heeft in elk kalenderjaar recht op 8 RTH-punten. Dit staat voor 36 mobiele begeleidingen of 51 ambulante begeleidingen. Mobiel betekent dat de begeleider van Kwadrant aan huis komt, ambulant betekent dat het gezin zich naar onze dienst verplaatst. Indien men naast Kwadrant ook gebruik maakt van een andere VAPH-voorziening binnen het RTH-kader, wordt dit samen verrekend in deze 8 punten.

Charter en protocol

Hieronder kan u ons protocol en charter terugvinden.