Belangrijke documenten

De individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO)

Bij het begin van een begeleidingstraject bij Kwadrant, dienen duidelijke onderlinge afspraken te worden gemaakt. Het is evident dat er gesproken wordt over de begeleidingvorm en de prijs, maar het gaat over heel wat meer.

Het contract dat wordt opgesteld bij aanvang, wordt de individuele dienstverleningsovereenkomst of IDO genoemd.

Dit document kan je hier nalezen.

IDO RTH NRTH Kwadrant 20210331.docx

De rechten en plichten van Kwadrant en de cliënt

Net omdat er heel wat meer aan te pas komt, wordt er ook een tweede document met jou overlopen, waarin al jouw rechten en plichten worden vernoemd.

Zo wordt bepaald in welke gevallen en op welke manier de begeleiding kan worden stopgezet. Ook wordt er beschreven hoe je een klacht kan indienen. Er wordt beschreven dat je steeds recht hebt op complete informatie en inzage in het dossier. Verder heb je ook recht op inspraak en participatie.


IDO Bijlage 1 Collectieve rechten en plichten Kwadrant 20210331.docx

Het delen van persoonsgegevens met een andere dienst

Indien dit noodzakelijk is om kwalitatieve begeleiding aan te bieden, zal Kwadrant de toestemming vragen om informatie delen met andere diensten die het kind ondersteunen. Ook in dat geval pleiten we voor openheid, en wordt onderstaand document ingevuld.

IDO Bijlage 3 Opvragen en doorgeven persoonlijke gegevens Kwadrant.docx