Aanmelding


Vanwege de lange wachtlijst ziet het Kwadrant-team zich genoodzaakt tot een aanmeldingsstop. Deze gaat in vanaf 21/02/2022. De aanmeldingsstop geldt zowel voor vroegbegeleiding als voor reguliere begeleiding en GIO.

Aanmelden kan opnieuw vanaf maandag 05/09/2022.

Het aanmeldingsformulier vindt u op die dag hier opnieuw terug vanaf 10u. Aanmeldingen kunnen enkel via dit kanaal gebeuren.


Gezinnen met kinderen of jongeren met (een vermoeden van) een gedrags- en/of emotionele stoornis komen in aanmerking voor een begeleidingstraject vanuit Kwadrant. Hieronder vindt u alle voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om geldig te kunnen aanmelden.

Voorwaarden

  • Leeftijd 0 - 18 jaar

  • Normale begaafdheid (IQ>75)

  • Gedomicilieerd in Oost-Vlaanderen

  • (Vermoeden van) gedrags- en/of emotionele stoornis

  • Geen autismespectrumstoornis (ASS)

  • Verslag door een arts of een multidisciplinair team

Procedure


Aanmelden kan enkel online. Momenteel is aanmelden niet mogelijk gezien de aanmeldingsstop. Vanaf maandag 05/09/2022 zal de link naar het aanmeldformulier hier opnieuw te vinden zijn.


Na de digitale aanmelding, contacteren we u binnen 1 maand om een intakegesprek te plannen waarin we de zorgvragen verder bespreken.


Graag verwijzen we u dan ook naar overbruggingshulp die het samenwerkingsverband 1 Gezin, 1 Plan biedt. Voor de specifieke info per regio, kunt u de brief hieronder raadplegen. Algemene informatie is te vinden op hun website. Uw doorverwijzer of CLB kan u hier ook verder over informeren.Vriendelijke groet

Het Kwadrant team