Aanmelding

Gezinnen met kinderen of jongeren met een gedrags- en/of emotionele stoornis komen in aanmerking voor thuisbegeleiding. Hieronder vindt u alle voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om geldig te kunnen aanmelden.

Voorwaarden

  • Leeftijd 2 - 18 jaar
  • Normale begaafdheid (IQ>75 )
  • Gedomicilieerd in Oost-Vlaanderen
  • (Vermoeden van) gedrags- en/of emotionele stoornis
  • Geen autismespectrumstoornis (ASS)
  • Verslag door een arts of een multidisciplinair team

Aanmelden kan enkel online. Indien het kind voldoet aan de voorwaarden doorloopt u volgende stappen:

  1. Vul het aanmeldingsformulier in.
  2. Plan een intakegesprek:
De intakegesprekken gaan door op maandagen om 09:00 - 16:30 en 17:30. Gelieve voorkeursmomenten en mogelijk, passende maandagen door te geven via aanmeldingen@rth-kwadrant.be. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met U opgenomen om de afspraak definitief te bevestigen.
In de vakantieperioden kan er afgeweken worden van planning intakegesprekken op maandagen. In onderlinge afstemming kan er bekeken worden welk moment haalbaar en wenselijk is.

3. Stuur verslaggeving door naar aanmeldingen@rth-kwadrant.be. Uw gegevens worden veilig verwerkt en discreet behandeld.