Aanmelding

Vanwege de lange wachtlijst is er momenteel een aanmeldingsstop tot 19/09/2021. Aanmelden kan opnieuw vanaf 20/09/2021. Het aanmeldingsformulier vindt u hieronder terug vanaf 20/09/2021 om 10u. Aanmeldingen kunnen enkel via dit kanaal gebeuren.
Gezinnen met kinderen of jongeren met een gedrags- en/of emotionele stoornis komen in aanmerking voor thuisbegeleiding. Hieronder vindt u alle voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om geldig te kunnen aanmelden.

Voorwaarden

  • Leeftijd 2 - 18 jaar

  • Normale begaafdheid (IQ>75 )

  • Gedomicilieerd in Oost-Vlaanderen

  • (Vermoeden van) gedrags- en/of emotionele stoornis

  • Geen autismespectrumstoornis (ASS)

  • Verslag door een arts of een multidisciplinair team