Vroegbegeleiding

Doelgroep

Gezinnen met een kind vanaf 1 tot 4 jaar en 6 maanden waarbij er een vermoeden is van een gedrags- en/of emotionele stoornis (GES) kunnen bij Kwadrant terecht. We engageren ons om de begeleiding bij deze jonge kinderen zo snel mogelijk op te starten.

Werking

Samen met het gezin trachten we de ontwikkeling van het kind in beeld te brengen en zoeken we naar wat het kind en het gezin kan helpen. Deze ondersteuning vertrekt enerzijds vanuit onze expertise rond jonge kinderen en GES, anderzijds gaan wij in proces met het gezin en zoeken wij op maat van het gezin. 

In onze vroegbegeleiding hechten we belang aan het opbouwen en onderhouden van een goede hechtingsrelatie tussen ouder(s) en kind. We vertrekken vanuit de principes van Infant Mental Health.

We begeleiden het kind en zijn of haar gezin gedurende 6 maanden. De thuisbegeleiding is eenmaal verlengbaar met een maximale duur van 6 maanden. Een begeleidingssessie duurt 1 uur en kost €6,22.