VIPP-SD

Doelgroep

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) is een interventiemethode die gebruik maakt van video-opnames van ouder en kind. Gezinnen, met een jong kind tussen 1 en 4 jaar woonachtig te Oost-Vlaanderen waarbij de opvoedingscontext onder druk komt te staan, kunnen hiervoor terecht bij Kwadrant. Een diagnose van een gedrags- en of emotionele stoornis is niet noodzakelijk.

Werking

VIPP-SD werkt in op de hechtingsrelatie tussen ouder en kind en op het voorkomen of verminderen van gedragsproblemen bij kleine kinderen. Bij kinderen die zich moeilijk kunnen reguleren in emotie en gedrag, kan de ouder-kindrelatie onder druk komen te staan.

Een traject VIPP-SD kan ouders helpen om:

  • hun observatievaardigheden als opvoeders aan te scherpen.
  • hun kennis over opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen te vergroten.
  • hun vermogen zich in te leven in hun kind te versterken.
  • hun adequaat opvoedingsgedrag in de vorm van sensitieve responsiviteit en sensitief disciplineren te bevorderen.

Kern van de aanpak is het geven van positieve feedback op video-opnames op verschillende momenten in de thuissituatie op basis van de interacties tussen ouder en kind. De ondersteuner werkt volgens een algemeen protocol en stemt de uitwerking van de thema’s af op de behoefte van het betrokken gezin. De interventie wordt uitgevoerd door een getrainde ondersteuner.


We begeleiden het kind en zijn of haar gezin gedurende 7 huisbezoeken die gespreid zullen worden gedurende 6 maanden. Een begeleidingssessie kost €10,68.Het aanbod VIPP-SD kan niet in combinatie met het reguliere aanbod van vroegbegeleiding aan huis.


Heeft u een vraag naar de VIPP-SD, dan kan u contact opnemen met: aanmeldingen@rth-kwadrant.be.