Reguliere begeleiding

Doelgroep

Gezinnen met een kind of jongere tussen 5 en 18 jaar waarbij er (een vermoeden van) een gedrags- of emotionele stoornis is kunnen terecht bij Kwadrant. Aanmelding kan vanaf 4 jaar en 6 maand.   Het gezin dreigt in een negatieve spiraal terecht te komen waarbij het kind of de jongere er niet in slaagt om zijn gedrag en/of emoties op een constructieve manier te reguleren en waarbij de ouder(s) de energie en moed verliezen. 

Werking

Samen met het gezin trachten we de moeilijkheden en krachten van het kind, het gezin  en de ruimere context in beeld te brengen en zoeken we naar wat hen kan helpen.  Deze ondersteuning vertrekt enerzijds vanuit onze expertise rond GES (bijvoorbeeld psycho-educatie rond ADHD), anderzijds gaan wij in proces met het gezin en zoeken wij op maat van het gezin.  

In onze begeleiding van het kind en het gezin hechten we belang aan het systemisch denken, het werken met de principes van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet en hebben we aandacht voor het belang van een ondersteunend sociaal netwerk.  

We begeleiden het kind of de jongere en zijn of haar gezin gedurende 1 jaar. De thuisbegeleiding is eenmaal verlengbaar met een maximale duur van 1 jaar. Een begeleidingssessie duurt 1 uur en kost €6,22 (jaarlijks indexeerbaar)