Outreach

De module outreach bestaat uit de overdracht van GES-specifieke kennis aan een groep van minimaal 3 ondersteuners van een kind of jongere met een GES-problematiek. Het heeft als doel de motivatie en de draagkracht van de ondersteuners te verhogen.  

Outreach is er voor iedereen: zowel ouders, familieleden, eerstelijnsdiensten, jeugdbewegingen als diensten uit de VAPH-sector, BJB, GGZ kunnen een vraag naar deze vorm van ondersteuning stellen.

Thema's waarrond RTH-dienst Kwadrant reeds outreach verzorgde, zijn ADHD in de klas/jeugdbeweging, hechting, vroegbegeleiding, SEO (sociaal - emotionele ontwikkeling) en emotieregulatie.