Globale Individuele Ondersteuning (GIO)

Doelgroep

Globale Individuele Ondersteuning (GIO) kan opgestart worden voor jonge kinderen (tot 5 jaar) woonachtig in Oost-Vlaanderen met ernstige regulatiemoeilijkheden op vlak van emotie en/of gedrag. Een diagnose GES is niet noodzakelijk.


Werking

De GIO wil kinderen met een extra zorgbehoefte kansen geven om aan de reguliere kinderopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs deel te nemen. De aard van deze ondersteuning wordt in overleg met ouders en de voorziening besproken.

Vanuit onze expertise met kinderen met een (vermoeden van) gedrags- en/of emotionele stoornis, zoeken we mee naar mogelijkheden en kansen om enerzijds het kind vooruit te helpen, anderzijds de omgeving terug ademruimte te bieden.

We begeleiden het kind en zijn of haar context maximum 30 begeleidingsuren per kalenderjaar. Dit komt neer op een begeleiding gedurende 6 maanden. De begeleiding is verlengbaar na overleg. Deze ondersteuning is volledig kosteloos voor ouders en betrokken voorziening/dienst. Het aanbod GIO kan in combinatie met het (betalende) aanbod van de vroegbegeleiding.


Heeft u een vraag naar GIO, dan kan u contact opnemen met: aanmeldingen@rth-kwadrant.be.