Do it together

Doelgroep

'Do it together' is er voor gezinnen met een kind of jongere tussen 5 en 18 jaar met een  (vermoeden van) een gedrags- of emotionele stoornis en waarbij er een verhoogde ondersteuning nodig is.

Gezinnen met een kind of jongere tussen 5 en 18 jaar waarbij er een  (vermoeden van) een gedrags- of emotionele stoornis is kunnen terecht bij Kwadrant. Het gezin dreigt in een negatieve spiraal terecht te komen waarbij het kind of de jongere er niet in slaagt om zijn gedrag en/of emoties op een constructieve manier te reguleren en waarbij de ouder(s) de energie en moed verliezen. 

Werking

Samen met de ouders en het kind handelen we op die momenten die door de ouders als moeilijk worden ervaren. Onze focus ligt hierbij op de problemen die vandaag als stressor voor het kind en het gezin worden aangewezenen, met als doel de rust binnen het gezin te doen terugkeren.

Do it together is een kortdurend, intensief traject van drie maanden waarbij één belangrijk werkpunt voor het gezin wordt doorgewerkt. Het traject is snel inzetbaar en op vraag van ouders. Daarnaast kan er in de periode van drie maanden gekozen worden uit momenten met een duur van 2u, 3u of 4u. Deze momenten zijn flexibel inzetbaar, zowel voor of na de kantooruren, alsook op zaterdag indien noodzakelijk. Op deze manier proberen we aanwezigheid te bieden op die momenten die voor de ouders als een stressvol opvoedingsmoment worden ervaren.