Crisisbegeleiding

Doelgroep

Kinderen of jongeren tussen 2 en 18 jaar en hun context die zich in een onhoudbare situatie bevinden en onmiddellijk intensieve thuisbegeleiding nodig hebben, kunnen bij Kwadrant terecht. Bij het kind of de jongere is er (een vermoeden van) een gedrags- en/of emotionele stoornis.

Werking

Gedurende 28 dagen wordt er met het kind of de jongere en zijn context aan de slag gegaan om de crisis door te komen. Reeds aanwezige hulpverlening wordt gecontacteerd en samen met alle betrokkenen wordt er besproken welke thema’s aangepakt zullen worden. Deze begeleiding is gratis.

Indien deze periode van intensieve thuisbegeleiding onvoldoende blijkt te zijn, wordt er samen bekeken welke extra ondersteuning nodig is, wie dit kan aanvragen en wie dit kan uitvoeren.

We werken met de methodieken Families First, Signs of Safety en oplossingsgericht werken.

Aanmelding

Via het crisisteam van De Schelp (CAW Oost-Vlaanderen): 09/265 04 90 (24u/24u, 7d op 7d bereikbaar)

Voorwaarden

  • Leeftijd 2-18 jaar
  • Normale begaafdheid (IQ>75)
  • Gedomicilieerd in Oost-Vlaanderen
  • (Vermoeden van) gedrags- en/of emotionele stoornis